TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Tổng quan

Chương trình Cử nhân đại học ngành tài chính quốc tế do Trường đại học Birmingham City cấp bằng giảng dạy tại Việt Nam có cấu trúc chương trình theo tiêu chuẩn của Anh và bằng cấp đại học chính quy giống như đang được giảng dạy tại Anh. Sinh viên học chương trình có cơ hội học toàn bộ chương trình gồm 3,5 năm tại Việt Nam hoặc chuyển đổi sang Anh học năm cuối.

Học phí

Học phí toàn khóa: 268.000.000 đồng, được chia thành 7 kỳ:

  • Học kỳ 1: 35.000.000 đồng
  • Học kỳ 2: 35.000.000 đồng
  • Học kỳ 3: 35.000.000 đồng
  • Học kỳ 4: 35.000.000 đồng
  • Học kỳ 5: 8.000.000 đồng
  • Học kỳ 6: 60.000.000 đồng
  • Học kỳ 7: 60.000.000 đồng
Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Birmingham City ngành Tài chính quốc tế có thể đảm nhiệm công việc tại các vị trí sau:

 • Nhân viên tài chính quốc tế
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Chuyên viên phân tích đầu tư quốc tế
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 • Chuyên viên phát triển thị trường
Điều kiện tuyển sinh

Đại học Birmingham City tuyển thẳng thông qua các hình thức xét tuyển sau:

 • Yêu cầu học thuật: Tốt nghiệp THPT.
 • Yêu cầu tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh đáp ứng tối thiểu IELTS 5.5 hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

MẪU BẰNG

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH